Отримання ТУ

Перелік документів, які необхідні для отримання технічних умов на приєднання об’єкта або реконструкцію існуючої системи теплоспоживання будівлі

Відповідно до діючого регламенту приєднання об’єктів архітектури до теплових мереж ЛМКП «Львівтепллоенерго» замовник має отримати технічні умови на приєднання об’єкта до теплових мереж централізованого теплопостачання або на реконструкцію існуючої системи теплоспоживання будівлі, для чого необхідно надати такі документи:

 1. лист від замовника на ім'я директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» з проханням підготувати технічні умови на приєднання до теплових мереж об’єкта будівництва, або на реконструкцію існуючої системи теплоспоживання об’єкта;

 2. бланк «Опитувальний лист», заповнений за встановленим зразком з інформацією про об'єкт (максимальні теплові навантаження на потреби опалення, вентиляції, гарячого водопостачання в Гкал/год;об`єми, площі будівлі- на кожну будівлю окремо, з вказанням по черговості забудови)

 3. Реквізити замовника і платника;

 4. свідоцтво платника ПДВ або єдиного податку;

 5. нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством;

 6. викопіювання з генплану міста земельної ділянки з нанесенням місця посадки проектованих будівель (ситуаційний план).

 

Термін підготовки технічних умов - 10 робочих днів.

 

Бланки документів (див. нижче):

 • Зразок листа із запитом на отримання технічних умов (див. нижче)

 • Опитувальний лист для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців для видачі технічних умов приєднання об’єкта до теплових мереж (див. нижче)

 • Реквізити замовника і платника (див. нижче)

 

Перелік документів, які необхідні для отримання технічних умов на від’єднання об’єкта споживача від існуючої системи централізованого теплопостачання

Відповідно до Наказу № 169 від 26. 7.2019року, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 2019 р. за N 982/33953 «Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води » визначено порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води:

II. Порядок відключення власників (співвласників) будівель, у тому числі житлових будинків від ЦО та/або ГВП:

Рішення щодо відключення власників (співвласників) будівель, квартир, у тому числі житлових будинків, від ЦО та/або ГВП приймається органом місцевого самоврядування відповідно до законодавства за письмовою заявою власника (співвласників) такої будівлі, в тому числі житлового будинку, з урахуванням рішення Комісії.

Для відключення будівлі, в тому числі житлового будинку, власник (співвласники) забезпечує розроблення проєкту відключення будівлі від ЦО та/або ГВП, який має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил, і проєкту системи індивідуального чи автономного теплопостачання будівлі, який розробляється з урахуванням схеми теплопостачання населеного пункту та має відповідати вимогам чинних державних будівельних норм та правил.

III. Порядок відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від ЦО та ГВП:

Власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до ЦО та ГВП, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО та ГВП у разі, якщо на день набрання чинності Законом України "Про житлово-комунальні послуги"не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП, та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні.

Для відокремлення (відключення) від ЦО та ГВП власник квартири чи нежитлового приміщення багатоквартирного будинку звертається до органу місцевого самоврядування з письмовою заявою в довільній формі із зазначенням причини відокремлення (відключення) та подає інформацію про намір влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) такої квартири чи нежитлового приміщення.

Для відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення власник забезпечує розроблення проєкту відокремлення (відключення) квартири чи нежитлового приміщення від ЦО та ГВП, який виготовляється відповідно до державних будівельних норм і правил та має забезпечити ізоляцію транзитних стояків, а також, у разі потреби, перенесення транзитних стояків

Роботи по відключенню виконуються у між опалювальний період і завершуються не пізніше 1 жовтня.

 

Для отримання технічних умов на відключення від мережі централізованого опалення замовнику необхідно подати наступні документи:

 1. лист від замовника на ім'я директора ЛМКП «Львівтеплоенерго» з проханням підготувати технічні умови на відключення від теплових мереж будівлі або квартири;

 2. копію рішення міжвідомчої комісії про надання дозволу на відключення будівлі або квартири від мережі централізованого опалення з влаштуванням індивідуального.

 3. Технічний паспорт на буділю або квартиру;

 

Термін підготовки технічних умов - 10 робочих днів.

 

 Перелік_ЖБ_у_яких_50_відключено_ЦО_на_12.10.2023.docx