Приміщення яких з індивідуальним опаленням та приміщення, до яких не постачається теплова енергія на опалення;

Приміщення яких з індивідуальним опаленням та приміщення, до яких не постачається теплова енергія на опалення;

На  Вашу заяву щодо нарахування за опалення МЗК та допоміжних приміщень, ЛМКП «Львівтеплоенерго»  інформує наступне:

З01 грудня 2021р.змінено порядок розподілуміжспоживачамиобсягівспожитих у будівліпослуг з постачання теплової енергії та гарячої води. Порядок такого розподілувизначено:

 • статтею 10 Закону України «Про комерційнийобліктепловоїенергії та водопостачання»;
 • Методикою розподілуміжспоживачамиобсягівспожитих у будівлікомунальнихпослуг, щозатверджена наказом Міністерстварегіональногорозвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарстваУкраїнивід 28.12.2018 № 315.

Житловий будинок по вул.Металістів, 9обладнано приладом обліку теплової енергії, який обліковує кількість теплової енергії на потреби опалення усіх приміщень будинку.

Відповідно до розділу II«Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг», затвердженої Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово:комунального господарства України 22 листопада 2018 року №315:

Для здійснення розподілу теплової енергії між усіма споживачами, визначаються обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення та обсяг спожитої у будівлі теплової енергії на опалення МЗК та допоміжних приміщень будівлі.

Ці обсяги розподіляються між усіма споживачами у будівлі,  а саме на:

 • приміщення яких оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії / приладами-розподілювачами теплової енергії / вузлами розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді),
 • приміщення яких не оснащені вузлами розподільного обліку теплової енергії / приладами-розподілювачами теплової енергії / вузлами розподільного обліку витрати теплоносія (у разі обліку теплової енергії у гарячій воді),
 • приміщення яких з індивідуальним опаленням та приміщення, до яких не постачається теплова енергія на опалення;

Відповідно до розділу V вказаної Методики:

Обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, складається із:

 • загального, щорозподіляєтьсяміжусімаприміщеннями;
 • індивідуального, щодорозподіляється на неопалюванеприміщенняабоприміщення з індивідуальнимопаленням, через яке прокладенітранзитнітрубопроводивнутрішньобудинковоїсистемиопалення, за обсягтепловоїенергії, щонадходитьвід таких трубопроводів у цеприміщення.

Індивідуальні обсяги теплової енергії від транзитних трубопроводів визначаються згідно з пунктом 4 розділу V Методики.

Враховуючи викладене, у разі якщо в приміщенні з індивідуальним опаленням транзитні трубопроводи, які проходять через приміщення заізольовані, то таким приміщенням нараховується лише загальний обсяг теплової енергії, витраченої на забезпечення функціонування внутрішньобудинкової системи опалення, а якщо неізольовані – нараховується загальний обсяг та індивідуальний обсяг розрахований додатково.

Щодо витрат теплової енергії, розподіленої на місця загального користування та допоміжні приміщення інформуємо наступне:

Відповідно до Методики «опалювані МЗК та допоміжні приміщення - місця загального користування та допоміжні приміщення у будівлі, що приєднана до зовнішніх інженерних мереж або обладнана системою автономного теплопостачання, для яких нормується температура внутрішнього повітря», тобто в МЗК повинен дотримуватись нормативний температурний режим, наявність нагрівальних приладів в МЗК Методикою не передбачена.

 Власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками усіх МЗК та допоміжних приміщень будинку та його технічного обладнання і зобов’язані брати участь у загальних витратах, пов’язаних з утриманням будинку та прибудинкових територій відповідно до своєї частки у майні будинку.

Законом України №2119-VIIIвід 22.06.2017р. «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» (ст.10 п.6) визначено, що обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання, розподіляється також на власників (співвласників) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання.

Визначення та розподілобсягуспожитої у будівлітепловоїенергії на опалення МЗК та допоміжнихприміщеньпередбаченорозділом ІІІ Методики, а саме:

У разі відсутності вузлів розподільного обліку у МЗК та допоміжних приміщеннях будівлі обсяг теплової енергії, витрачений на опалення МЗК та допоміжних приміщень будівлі, визначається як частка від загального обсягу споживання теплової енергії на опалення будівлі:

 • одноповерховабудівля - 20 %;
 • двоповерхова - 18 %;
 • триповерхова - 16 %;
 • чотириповерхова - 14 %;
 • п'ятиповерхова - 12 %;
 • шестиповерхова та вище - 10 %.

Враховуючи викладене, нарахування за опалення місць загального користування – це частина теплової енергії, облікована показами будинкового приладу обліку теплової енергії.            Обсяг теплової енергії, витраченої на опалення місць загального користування розподіляється між усіма квартирами будівлі пропорційно до опалювальної площі усіх квартир(приміщень)  будинку.Усі співвласники квартир повиннібрати участь у витратах на утриманнябудинкупропорційнозайманійплощіжитла.

нарахування  кількості та вартості теплової енергії, витраченої на опалення МЗК та допоміжних приміщень, в т.ч.мешканцям квартир, які від’єднані від системи централізованого опалення, нараховано вірно, відповідно до чинного законодавства.

 

 

Адміністрація ЛМКП « Львівтеплоенерго»