Розяснення щодо оплати за повірку лічильника

 Відносини щодо комерційного обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, зокрема облік та розподіл цих послуг у будівлях та окремих приміщеннях регулюються Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII (далі - Закон № 2119). 

Відповідно до статті 1 Закону № 2119: 

  • вузол розподільного обліку - вузол обліку, що забезпечує індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлях, де налічуються два та більше споживачів; 
  • вузол комерційного обліку - вузол обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної комунальної послуги в будівлі, її частині (під’їзді), обладнаній окремим інженерним вводом; обслуговування вузлів обліку - огляд, опломбування/розпломбування, 

періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), ремонт засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, забезпечення дистанційної передачі результатів вимірювання (за наявності), ремонт та заміна допоміжних засобів вузла обліку, а за згодою власника (співвласників) будівлі також охорона або страхування вузла обліку. 

Статтею 4 Закону № 2119 визначено вимоги щодо оснащення вузлами обліку окремих приміщень у будівлях. 

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону № 2119 право власності на встановлені відповідно до цієї статті вузли розподільного обліку/прилади - розподілювачі теплової енергії належить власникам (співвласникам) приміщень, у яких такі вузли обліку встановлені, якщо інше не встановлено законом або договором. 

При цьому слід зазначити, що до 01.05.2021 витрати з обслуговування вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах багатоквартирного будинку включалися до складу плати за абонентське обслуговування. 

З 1 травня 2021 року набрав чинності Закон України від 03.12.2020 № 1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» (далі – Закон № 1060), яким  внесено суттєві зміни до Закону № 2119, Законів України від 09.11.2017      № 2189 «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон № 2189) та від 05.06.2014 № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі – Закон № 1314). 

Зокрема, змінами, внесеними до Законів № 2189 та № 2119 передбачено, що витрати зобслуговування вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах багатоквартирного будинку виключаються з плати за абонентське обслуговування, а витрати, пов’язані з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, включаються до плати за абонентське обслуговування. 

У свою чергу, витрати, пов’язані із встановленням вузлів комерційного обліку віднесено до складу тарифів на комунальні послуги.

 Згідно із частиною першою статті 6 Закону № 2119 витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку (їх складових частин) відшкодовуються споживачами відповідної комунальної послуги, а також власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або водопостачання у такій будівлі, шляхом сплати виконавцю комунальної послуги плати заабонентське обслуговування - за умови укладення індивідуальних договорів або індивідуальних договорів з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом і Законом України«Про житлово-комунальні послуги». 

Разом з тим, пунктом 24 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (із змінами), передбачено, що до складу тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення не включаються витрати, які включено до складу плати за абонентське обслуговування  згідно ізЗаконом України«Про житлово-комунальні послуги».  

Також  пунктом 19 Порядку визначено, що до складу планованої виробничої собівартості включаються витрати на обслуговування засобів вимірювальної техніки (огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж), які є власністю ліцензіата та/або перебувають у нього в користуванні (крім вузлівкомерційного та розподільного обліку води) і використовуються у технологічному процесі виробництва/надання централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

При цьому частиною четвертою статті 17 Закону № 1314 визначено, що періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах(приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше невстановлено договором.

Такий підхід узгоджується з вимогами законодавства, зокрема, Цивільним кодексом України (далі – Кодекс). 

Статтею 319 Кодексу визначено, що саме власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власність зобов'язує. 

Статтею 322 цього Кодексу передбачено, що власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Водночас, відповідно до вимог статті 12 Закону № 2189  надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.  

Практична реалізація норм і положень Закону № 2189, зокрема, що регулюють надання та оплату комунальних послуг, здійснюється з переходом на нові договірні відносин між виконавцями комунальних послуг і споживачами. 

Порядок оплати послуги, права та обов'язки сторін, строк дії договору, порядок і умови продовження його дії та розірвання є істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги (частина третя статті 12 Закону № 2189). 

Також змінами, внесеними Законом № 1060 до Закону № 2189 передбачено запровадження публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг.  

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону договори про надання комунальних послуг, у тому числі із співвласниками багатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, мають бути укладені виконавцями відповідних комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження типових публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг. 

Типові договори про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від  2 лютого 2022 р. № 85). 

Відповідно до частини 1 статті 628, статті 629 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), актів цивільного законодавства, договір є обов`язковим для виконання сторонами.

З огляду на викладене, оскільки обслуговування вузлів обліку, згідно з вимогами  чинного законодавства включає, у тому числі  опломбування, то процедура опломбування розподільних приладів обліку здійснюється за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором.