Тендер ЄБРР

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ТОРГИ

Україна

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. ЛЬВОВА

Постачання і монтаж індивідуальних теплових пунктів

 

Найменування проекту

Проект реконструкції централізованого теплопостачання м. Львова

Країна

Україна

Сектор

Муніципальна та екологічна інфраструктура

Ідентифікаційний номер проекту

39300

Джерело фінансування

ЄБРР

Тип Контракту

Проект на товари, роботи і послуги

Тип оголошення

Оголошення про торги

Дата випуску

14.09.16

Дата закриття

08.11.2016 о 13:00 год. за місцевим часом

Slider

Це Оголошення про торги опубліковано відповідно до Загального оголошення про закупівлі за цим проектом, яке було розміщено на веб-сайті ЄБРР у розділі «Потенційні закупівлі» (ProcurementOpportunities) 18 грудня 2014р. та оновлено 28 січня 2016 р.

Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» (далі – Замовник) отримало грант він Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (далі – E5P) і кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – Банк) для реалізації «Проекту реконструкції централізованого теплопостачання м. Львова».

У зв’язку з цим Замовник запрошує Підрядників до подання опечатаних конкурсних пропозицій для укладення наступного Контракту, що фінансуватиметься частиною кредитних/грантових коштів:  

  • Постачання і монтаж 409 індивідуальних теплових пунктів, включно з проектуванням, підключенням, пуско-налагоджувальними роботами та введенням в експлуатацію

Участь у торгах за Контрактами, що фінансуються кредитними/грантовими коштами Банку, відкрита для фірм з усіх країн. Кредитні/грантові кошти Банку не можуть використовуватися для оплати фізичним або юридичним особам чи для імпорту товарів, якщо така оплата чи імпорт забороняється рішенням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй за Розділом VII Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Для правомірності присудження Контракту учасники торгів повинні мати відповідні ліцензії згідно з законодавством України, включно з (але не обмежуючись) ліцензією на будівництво, ліцензією на проектування, наявністю сертифікованих проектантів тощо. Якщо учасник торгів не має ліцензії на виконання окремого (окремих) виду (видів) необхідних робіт, він може залучити субпідрядника, що має відповідну ліцензію. Відсутність ліцензій на момент подання Конкурсної пропозиції першого етапу не є підставою для відхилення пропозиції. Ліцензії повинно бути отримано, а копії надано Замовнику до набуття чинності контрактом – двадцять вісім (28) днів з моменту отримання Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Для правомірності присудження Контракту учасник торгів повинен продемонструвати Замовнику суттєву відповідність вимогам стосовно досвіду, персоналу, обладнання, фінансового стану та участі в судових процесах, які наведено далі:

1. Історія невиконання Контрактів. Учасник торгів повинен надати точну інформацію про всі поточні або минулі судові чи арбітражні процеси у зв'язку з Контрактами, які він виконав або виконує впродовж останніх п'яти (5) років. Послідовна історія ухвалення судових рішень проти учасника торгів чи будь-якого партнера спільного підприємства може призвести до відхилення конкурсної пропозиції.

2. Фінансовий стан

2.1. Фінансові показники діяльності. Учасник торгів повинен надати перевірені баланси підприємства за останні три (3)роки, що демонструють стійкість його фінансового стану, зокрема довготермінову прибутковість. За необхідності Замовник наведе довідки в банках учасників торгів.

2.2. Середньорічний оборот. Середньорічний оборот фірми як генпідрядника (на підставі рахунків за виконані та виконувані роботи) за останні п'ять (5) років еквівалентом п’ятнадцять мільйонів триста тисяч (15 300 000) євро.

2.3. Фінансові ресурси. Учасник торгів повинен продемонструвати, що він має доступ або має в наявності ліквідні активи, незакладене нерухоме майно, кредитні лінії та інші фінансові засоби, достатні для забезпечення руху коштів для будівництва за Контрактом на термін шість (6) місяців, еквівалентом принаймні один мільйон (1 000 000) євро, з урахуванням зобов'язань учасника торгів за іншими Контрактами.

3. Досвід. Учасник торгів повинен відповідати таким мінімальним критеріям:

(a)    Загальний досвід:

Успішний досвід генпідрядника у виконанні принаймні трьох (3) проектів, за характером і складністю аналогічних пропонованому. Один із зазначених проектів повинен за обсягом складатипринаймні сім мільйонів (7 000 000) євро. Всі проекти повинні бути успішно та суттєво завершені протягом останніх п'яти (5) років. Аналогічність повинна базуватися на фізичному розмірі, складності, методиці/технологіях чи інших характеристиках, які викладено в Томі III "Вимоги".

(b)   Спеціальний досвід:

(i)                 Підтверджений досвід (шляхом надання копій завершених контрактів, рекомендаційних листів тощо) постачання, монтажу та введення в експлуатацію 2 500 ІТП за останні десять (10) років у країнах східної Європи або країнах із кліматичними й технічними умовами, аналогічними Україні.

(ii)               Учасник торгів повинен продемонструвати, що ІТП (з обладнанням відповідних виробників), встановлені ним у якості генпідрядника, успішно експлуатуються впродовж двох (2) років після закінчення гарантійного терміну.

(iii)             Учасник торгів також повинен продемонструвати, що темпи виконання таких робіт аналогічні темпам, які вимагаються для реалізації проекту.

4. Кваліфікація персоналу. Учасник торгів повинен забезпечити належно кваліфікований персонал для заміщення наступних посад. Учасник торгів повинен надати інформацію за кожною посадою (у Формі 5), кожна з яких повинна відповідати вимогам щодо досвіду, які наведено далі:

Посада – Сумарний досвід (у роках) – Виконання аналогічних робіт (у роках)

Керівник проекту – 10 – 5

Головний інженер – 10 – 7

ГІП – 10 – 7

Інженер-теплотехнік – 5 – 3

Менеджер із контролю якості – 5 – 4

Інженер із введення в експлуатацію та проведення випробувань – 5 – 4

Мінімальні вимоги щодо кількості персоналу:

 

Посада – Кількість персоналу

Керівник проекту – 1

Головний інженер – 1

ГІП – 1

Інженер-теплотехнік – 1

Менеджер із контролю якості – 1

Інженер із введення в експлуатацію та проведення випробувань – 1

5. Технічна оснащеність. Учасник торгів повинен володіти або мати гарантований доступ до (засобів прокату, оренди, згоду на покупку, наявність технологічного обладнання чи інших засобів) наступних основних елементів обладнання в повному робочому стані, та повинен продемонструвати, що, враховуючи прийняті зобов’язання, вони будуть доступні для використання при виконанні пропонованого Контракту.

Спільні підприємства повинні відповідати таким мінімальним кваліфікаційним вимогам:

(a)   Головний партнер повинен принаймні на 60% відповідати всім критеріям кваліфікаційного відбору щодо загального досвіду та фінансового стану, які наведено вище.

(b)   Інші партнери повинні принаймні на 40% відповідати всім критеріям кваліфікаційного відбору щодо загального досвіду та фінансового стану, які наведено вище.

Спільне підприємство повинно відповідати сукупності критеріїв щодо кваліфікації персоналу, технічної оснащеності та фінансового стану, які наведено вище; з цією метою за кожним партнером наводяться відповідні показники для отримання сумарної потужності спільного підприємства. Кожен окремий учасник спільного підприємства повинен відповідати вимогам щодо перевірених балансів та участі в судових процесах.

Конкурсну документацію можна отримати за адресою, наведеною далі, після сплати невідшкодовного грошового збору в сумі, еквівалентній 200 євро, яку необхідно сплатити Львівському міському комунальному підприємству «Львівтеплоенерго» на рахунок:

1)       для оплати з-за кордону:

2)      BENEFICIARY:                        LVIV CITY COMMUNAL ENTERPRISE LVIVTEPLOENERGO

3)        1 DANYLA APOSTOLA STR., ROOM 303, 79040 LVIV, UKRAINE

4)      ACCOUNT

5)      OF BENEFICIARY:                  260021215883

6)      BANK OF BENEFICIARY:      PUBLIC JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK BANK

7)      “UKRGASBANK”

8)      Kyiv, Ukraine,

9)      1 YerevanskaStr.

10)  SWIFT:                                       UGASUAUK

11)  ACCOUNT BANK

12)  OF BENEFICIARY:                  400886433201

13)  CORRESPONDENT BANK     COMMERZBANK AG

14)  NeueMainzerStrasse 32-36,

15)  60261 FrankfurtamMain, Germany

16)  SWIFT:                                       COBADEFF

17)   для місцевих платежів у гривнях:

ПАТ «ІДЕЯ БАНК»

рахунок № 26004005513042

На окрему вимогу документацію можна негайно надіслати кур’єрською поштою, однак у разі втрати документів або доставки їх із запізненням відповідальності за відшкодування збитків Замвоник не несе.

Конкурсна процедура буде проходити у два етапи в наступному порядку:

(a)        Перший етап торгів передбачатиме подання лише технічних пропозицій, без зазначення цін, а також переліку відхилень від технічних та комерційних умов, викладених у конкурсній документації, або альтернативних технічних рішень, які бажає запропонувати учасник торгів, а також їх обґрунтування, за умови, що такі відхилення чи альтернативні рішення не змінюють основних цілей проекту.  Після оцінювання Замовником конкурсних пропозицій першого етапу Замовник запросить кожного учасника торгів, який відповідає кваліфікаційним критеріям і який подав технічно відповідну конкурсну пропозицію, на роз'яснювальну зустріч. На зустрічі буде розглянуто пропозиції всіх таких учасників торгів, а всі необхідні зміни, доповнення, виключення та інші корегування буде відзначено і занесено до Протоколу.  До подання конкурсних пропозицій другого етапу буде запрошено лише кваліфікованих учасників торгів, які подали технічно відповідні та прийнятні конкурсні пропозиції першого етапу.

(b)       Другий етап торгів передбачатиме подання оновленої технічної пропозиції з внесенням усіх змін, які вимагаються Замовником та які задокументовано у Протоколі роз'яснювальної зустрічі, або з відображенням, у міру необхідності, правок до конкурсної документації, які було оформлено після подання конкурсної пропозиції першого етапу; а також подання комерційної пропозиції.

Конкурсні пропозиції першого етапу необхідно доставити за адресою, наведеною далі, до 08листопада 2016 р. включно, 13:00 год. за місцевим часом, коли їх буде розкрито у присутності представників від учасників торгів, які забажають взяти участь у процедурі.

Всі конкурсні пропозиції другого етапу повинні супроводжуватись Конкурсною гарантією на суму 100 000 євро або еквівалентну суму в конвертованій валюті, та повинні бути доставлені за адресою, наведеною далі, включно до кінцевої дати і часу подання конкурсних пропозицій, які зазначено в Запрошенні до подання конкурсних пропозицій другого етапу, коли їх буде розкрито у присутності представників від учасників торгів, які забажають взяти участь у процедурі.

Відвідування об'єктів відбудеться 04жовтня 2016 р. і розпочнеться об 10:00 год. за місцевим часом у приміщенні ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Ознайомитися з реєстром потенційних учасників торгів, які придбали конкурсну документацію, отримати детальну інформацію, а також переглянути і придбати конкурсну документацію можна за адресою: